Logs | Log Session 8452
Paging Controls
Log ID Operator
(If Remote)
Date UTC KHz ID Location S/P ITU Region GSQ LSB USB Sec. Fmt. Power KM Miles Deg
2290633 2022-03-09 0232 410 2EEN9 Seven Falcon XOE iw 411 424
2290635 2022-03-06 2319 618 NK Akhtubinsk RUS eu LN38dh 1010 1035 3517 2185 82
2290638 2022-03-06 2302 1205 A Morozovsk RUS eu LN08vh 990 430 3243 2015 86
2290637 2022-03-06 2237 920 GW Primorsko Ahtarsk RUS eu KN96cb 1047 1051 3172 1971 93
2290634 2022-03-06 2227 535 RB Gvardeyskoye UKR eu KN65xc 401 401 2981 1852 98
2290636 2022-03-05 2304 740 WM Armavir / Tsentralny RUS eu LN04nx 1018 1022 3425 2128 92
2290631 2022-03-02 2350 363 SHD Maragheh / Sahand IRN as LM37bi 963 4309 2678 97
2290632 2022-03-02 2324 365 AJ Aghajari IRN as LM40us 962 960 5078 3155 100