Map for Daniel N Petersen, La Center, WA, USA [CN85pu] (GSQ: CN85pu)