Map for Chuck Rippel, Chesapeake, VA, USA [FM16uq] (GSQ: FM16uq)