Logs | Log Session 9902
Paging Controls
Log ID Operator
(If Remote)
Date UTC KHz ID Location S/P ITU Region GSQ LSB USB Sec. Fmt. Power KM Miles Deg
2327500 Noel 2022-07-28 1704 1061 GO Gorevoe RUS eu NO66hp 396 407 30.02 458 285 44
2327499 Noel 2022-07-28 1657 995 N Kemerovo RUS eu NO35bg 393 398 15.02 181 113 334
2327498 Noel 2022-07-28 1653 950 RM Omsk / Tsentralny RSE as MO64ow 1055 1049 14.92 924 574 283
2327496 Noel 2022-07-27 2038 733 A Abakan RSE as NO53qr 395 405 15 263 163 90
2327497 Noel 2022-07-27 2038 740 ML Chapaev RSE as MO66xg 947 958 29.78 896 557 293
2327494 Noel 2022-07-27 2029 660 GV Kolyvan RSE as NO15ih 399 409 29.81 344 214 300
2327495 Noel 2022-07-27 2029 662 UJ Ust-Mana RUS eu NO65fw 398 407 30 402 250 51
2327492 Noel 2022-07-27 2016 505 OG Arvaikheer MNG as ON16kf 398 399 30 1387 862 121
2327493 Noel 2022-07-27 2016 514 IR Irkutsk RSE as OO22ff 998 10.05 1153 716 91